توضیحات

رنگ ری اکتیو  YELLOW MERL 150%

یکی از محصولات شرکت پارس فام رنگ ری اکتیو  YELLOW MERL 150% می باشد.