توضیحات

رنگ ری اکتیو  YELLOW ME4GL 150%

یکی از محصولات شرکت پارس فام رنگ ری اکتیو  YELLOW ME4GL 150% می باشد