توضیحات

رنگ ری اکتیو T.BLUE G 266%

یکی از محصولات شرکت پارس فام رنگ ری اکتیو T.BLUE G 266% می باشد