توضیحات

رنگ ری اکتیو BLUE R 175%

یکی از محصولات شرکت پارس فام رنگ ری اکتیو BLUE R 175% میباشد.